top of page

ettevõtlusõpe

Ettevõtlusalaste oskuste ja ettevõtlikuse mõju suurendamiseks on vaja paremat arusaama ja süsteemsemat käsitust ettevõtluspädevuse ja selle alapädevuste arendamisest õppija kogu haridustee vältel kõigil haridustasemetel. Selleks on Edu&Tegu projekti käigus loodud hulganisti abistavaid materjale. Kui Sina pole varem koolis selliste programmide järgi õppinud, siis kunagi pole veel hilja alustada ettevõtlusalaste pädevuste arendamist. Olen selle mudeli üks autoreid ja testinud pädevuste arendamist suure hulga BA ja MA taseme üliõpilaste peal. Siin lehel on on terviklik ülevaade, mis on ettevõtluspädevuse mudel (allpool on joonis ja terviklik dokument) ja kuidas seda enda oskuste arendamise puhul rakenda. Lisaks on võimalus vaadata lühivideosid, kuidas erinevaid pädevusi selgitavad lahti Eesti edukad ettevõtjad. Vaata videosid YouTubi Edu&Tegu kanalist.

All Videos

All Videos

Ettev_pädevuse_mudel_EST.png

Joonis. Ettevõtluspädevuse mudel, Edu&Tegu 2018

Tutvu ettevõtlusõppe raamdokumendiga (2018), mis annab laiapõhjalise ülevate ettevõtluspädevusest ja selle arendamise võimalustest. 

Tutvu ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhendiga (2021). Siit saad soovitusi kuidas erinevaid oskusi arendada ja hinnata.

bottom of page