top of page
ettevõtlus ja äri planeerimine

Kursuse maht: 160 akadeemilist tundi

 

KURSUSE EESMÄRK:

Koolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtluse- ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi. Koolituse käigus nõustatakse koolitatavaid äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas.

 

Koolitusele kaasatakse mentoreid, kes jagavad koolitatavatele oma kogemusi ettevõtjatena alustamisel/tegutsemisel, toodete ja teenuste turundamisel, kontaktide loomisel jne. Kogenud praktikute juhendamisel valmib äriplaan, mis annab võimaluse taotleda Töötukassast ettevõtlustoetust.

 

SIHTGRUPP:

Kursusele on oodatud kõik kellel on olemas äriidee ja soov see ellu viia – et olla tulevikus oma aja peremees ja pühenduda valdkonnale, mis südamelähedane.

 

KURSUSE LÄBINU:

 • koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada ka rahastajatele toetuse saamiseks ning kaitseb seda koolituse lõpul

 • mõistab äritegevuse võimalusi ning ettevõtlusega seotud riske, oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

 • arvestab äritegevust reguleerivate ja mõjutavate õigusaktidega

 • teab, kuidas ettevõte registreerida Eestis.

 

KURSUSE TEEMAD:

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse

 • Ariidee ja ettevõtlusega alustamine

 • Turunduse põhimõtted

 • Teenused ja tooted

 • Turunduskommunikatsioon

 • Olulised juriidilised aspektid ettevõtlusega alustamisel

 • Väikeettevõtja raamatupidamise põhialused

 • Maksunduse alused

 • Finantsplaneerimine

 • Ariplaanide hindamine, kaitsmine ja arutelu

See koolitus toimub REITINGUS ja TALLINNA KOPLI AMETIKOOLIS. Täpsem ajakava on leitav nende  veebilehtedelt.

Kui Sa ei leidnud endale või oma ettevõtte töötajatele täpselt õigeid koolitusi, siis võta ühendust et arutada Sinu vajadusi. Saad tellida oma vajadusest lähtuvaid ettevõtte sisekoolitusi.

 

Saada küsimus ja hinnapäring: martin@martintoding.com

bottom of page