top of page
VÄIKEETTEVÕTTE TURUNDAMINE DIGIAJASTUL

Kursuse maht: 60 akadeemilist tundi (6h x 10 päeva)

 

KURSUSE EESMÄRK:

Turunduskoolitus annab ülevate kuidas väikeettevõte saab oma tegevust edukamaks muuta läbi sobilike turundustegevuste rakendamise.

 

KURSUSE LÄBINU:

 • Mõistab turunduse olemust ja selle vajalikkust ettevõtte edu saavutamisel

 • Tunneb turu segmenteerimise võtteid ja määratleb enda sihtrühmad

 • Oskab koostada turundusmeetmestikku (4P või 7P) valitud sihtrühmale

 • Tunneb toote/teenuse arendamise ja loomise põhimõtteid

 • Oskab kujundada ettevõttele brändistrateegiat

 • Planeerib müügitoetustegevused sobilikes kanalites

 

KURSUSE TEEMAD:

Turunduse olemus ja tarbija – 18 tundi

 • Turunduse mõiste ja komponendid – 3 tundi

 • Turundusmeetmestiku (4P ja 7P) olemus ja turunduse vajalikkus väikeettevõtte kontekstis - 3 tundi

 • Sihtturud ja turu segmenteerimine, sihtrühmad – 6 tundi

 • Tarbijate ostukäitumine ja sisend turundustegevuste planeerimisse – 6 tundi

 

Turundustegevuste planeerimine – 42 tundi

 • Toodestrateegia: Toote/teenuse disainimine ja innovatsioon. Klienditeekond. Teenuse digitaliseerimine. Brändistrateegia. Toote/teenuse positsioneerimine – 18 tundi

 • Hinna strateegia: Hinnakujunduse erinevad lähenemised – 3 tundi

 • Jaotuse strateegia: Jaotuskanalite valik ja planeerimine. Vahendajad – 3 tundi

 • Müügitoetus: Isiklik müük. Reklaam. Müügi stimuleerimine. Avaliku arvamuse kujundamine. Online ja offline kanalid müügitoetuses. Sotsiaalmeedia kasutamine müügitoetuses - 18 tundi

See koolitus ei ole hetkel ajakavasse pandud. Kui teema pakub huvi, siis anna sellest teada: martin@martintoding.com

Kui Sa ei leidnud endale või oma ettevõtte töötajatele täpselt õigeid koolitusi, siis võta ühendust et arutada Sinu vajadusi. Saad tellida oma vajadusest lähtuvaid ettevõtte sisekoolitusi.

 

Saada küsimus ja hinnapäring: martin@martintoding.com

bottom of page