top of page
Ettevõtlik töötaja

Kursuse maht: 8 akadeemilist tundi

 

Ettevõtlik töötaja on kaasaegne (majandus)ressurss, mille tähtsust aina enam ühiskonnas, ettevõtluses teadvustatakse. Ettevõtlik inimene saab hakkama lisaks tööülesannetele ka iseendaga ja suudab luua suuremat väärtust nii ettevõttele kui ühiskonnale tervikuna. Tänaseks on tõendatud, et pelgalt tehnilistest või erialaspetsiifilistest oskustest eduks või konkurentsieelise saavutamiseks ei piisa.

 

KURSUSE EESMÄRK:

Kaasata ettevõtte töötajad väärtusloomesse, avada ja toetada ettevõtte kultuuri ettevõtlikku käitumist toetavaks. Läbi eneseanalüüsi ja praktiliste harjutuste suunata ettevõtte töötajaid enesearengule.

 

SIHTGRUPP:

Koolitusele on oodatud erineva suurusega ettevõttes ja organisatsioonides töötavad inimesed alates spetsialistist kuni juhini.

 

OODATAVAD TULEMUSED:

Organisatsiooni kultuuri paranemine:

 • Ettevõtlik töötaja suutlikkusega ennast, sh enese motivatsiooni ja emotsioone ära tunda ja teadlikult juhtida

 • Uuenduste ja ideede ilmnemine, väärtust loovat mõtlemist hindav keskkond

 • Loovust ja innovatsiooni toetava mõtteviisi järjepidev areng

 • Ettevõtte seestpoolt toetatud areng

 

Ettevõtliku töötaja areng:

 • Katsetamise, otsustamise, vastutuse julgus

 • Õpimotivatsioon, uudishimu ja protsessi mõistmine

 • Koostöö ja kommunikatsiooni areng, sotsiaalsed oskused

 • Väärtuse (sh kliendi) mõistmine ja väärtusloomesse panustamine

 • Eduelamused, märkamine ja enese ning kolleegide tunnustamine

 

KURSUSE TEEMAD:

 • Ettevõtteprotsessi loogika ja efektiivsus

 • Ettevõtlikkus, ettevõtlik isik, enesejuhtimine

 • Meeskond ja suhtlus

 • Kliendi Persona ja teekond

 • Ettevõtte väärtuspakkumine

 • Loovus ja ärimudeli innovatsioon

 • Esitlus- ja argumentatsiooni

See koolitus ei ole hetkel ajakavasse pandud. Kui teema pakub huvi, siis anna sellest teada: martin@martintoding.com

Kui Sa ei leidnud endale või oma ettevõtte töötajatele täpselt õigeid koolitusi, siis võta ühendust et arutada Sinu vajadusi. Saad tellida oma vajadusest lähtuvaid ettevõtte sisekoolitusi.

 

Saada küsimus ja hinnapäring: martin@martintoding.com

bottom of page